ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ระบบตำแหน่งปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2561" จ.ขอนแก่น


ลบ แก้ไข

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
"ว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ระบบตำแหน่งปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.2561"

 
 
 
 
 
           
    ด้วย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
-----------------------------------------------
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องกาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ
- รวมถึงสามารถ download รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 
 
                              โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 27 เม.ย. 61 16:22 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 218 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 218 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ