ตั้งกระทู้ใหม่

เชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ”


ลบ แก้ไข
            
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ” โดยมีวัตุประสงค์ประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนการเขียนให้ครูผู้สอนภาษาไทย ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สามารถสอนการเขียนอย่างมีบูรณาการได้ อาทิ การเขียนย่อหน้า โวหารการเขียน การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเรื่องสั้น การเขียนบันทึกต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการอบรบในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - เป็นต้นไป  ติดต่อได้ที่ อาจารย์พัชรี สายสิทธิ์ โทรศัพท์ 085-133 -4494  

 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ http://www.attth.org