ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง” จ.อุบลราชธานี


ลบ แก้ไข

โครงการอบรมหลักสูตร 
 
“ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง” 
 
 
       ด้วย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 
 
 

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ
- รวมถึงสามารถ download รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 
 
                              โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 9 เม.ย. 61 14:37 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 233 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 233 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ