ตั้งกระทู้ใหม่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการของข้าราชการและพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


ลบ แก้ไข

         
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการของข้าราชการและพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการของข้าราชการและพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือ เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาราชการ หลักการเขียนรูปแบบต่างๆ สามารถจัดทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  กำหนดจัดโครงการอบรมระหว่างวันที่  ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
 
 
 
 
ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถส่งใบสมัคร หรือสอบถามลายละเอียดโครงการได้ที่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ 
 โดย สำนักบริการ วิชาการ มมส.
วันที่ 9 เม.ย. 61 11:54 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 102 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 102 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ