ตั้งกระทู้ใหม่

วิศวะฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย เสริมความรู้ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน


ลบ แก้ไขคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 องค์การด้านความปลอดภัย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการSTAR STEMS  : Safety for Life & First Aid CPR/AED Training  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ  มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ,ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พระนคร และ บริษัท ครูเสือสอนปฐมพยาบาล ปั้มหัวใจ จำกัด จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “STAR STEMS  : Safety for Life & First Aid CPR/AED Training “ ให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคลทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมและกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติผู้ให้การสนับสนุนการอบรม
อาทิ พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร  อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  ,คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง  ประธานมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ,คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา  ประธาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พระนคร ,อาจารย์รุจน์ เฉลยไตร รองประธาน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พระนคร , ครูเสือ พนมกรณ์ แสงอรุณ และทีมงาน บริษัท ครูเสือสอนปฐมพยาบาล ปั้มหัวใจ จำกัด


อาจารย์มณเฑียร  แก่นสน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการ กล่าวว่า ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน  ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวรดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้นการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และ เพื่อส่งเสริมให้  นักศึกษา บุคลากรSPU และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันด้วย โรคภัยส่วนตัวหรืออุบัติเหตุในสถานที่ทำงานหรือที่บ้าน
จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 องค์กรด้านความปลอดภัย ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป
 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 8 เม.ย. 61 14:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 489 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 489 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ