ตั้งกระทู้ใหม่

"แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ


ลบ แก้ไข

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com

สั่งซื้อเลยตอนนี้ที่ Line.ID:@i8888

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการเงิน การบัญชี การคลัง

- แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น

- การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

- การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ

Tel.083-6794888

Line.ID:@i8888

Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค

http://xn----uwfs0depcd7lce2a0dme9ab25b.blogspot.com/

แฟนเพส

https://goo.gl/MQLnrR

เว็บไซค์

http://www.xn--12cby2bzah7dckw8ag5ab1fc7voa4l.net/โดย หนูดี ใจดี
วันที่ 14 มี.ค. 61 16:50 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 30 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 30 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ