ตั้งกระทู้ใหม่

"แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


ลบ แก้ไข

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

 

www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com

สั่งซื้อเลยตอนนี้ที่ Line.ID:@i8888

- ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๔๙

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานใบคดีอาญา พ.ศ. 2559

- กรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทในชุมชน

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550

- การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2550

- การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

- การใช้ภาษาอังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน

- ความหมาย ความเป็นมาหลักการ/แนวคิดสิทธิมนุษยชน

- กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

- สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

- สาระสำคัญของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ

Tel.083-6794888

Line.ID:@i8888

Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค

https://xn--12cb8debh5apgw1bzbdc1bb8g4acw9urg.blog...

แฟนเพส

https://goo.gl/JMr7Yh

เว็บไซค์

http://www.xn--12cby2bzah7dckw8ag5ab1fc7voa4l.net/โดย หนูดี ใจดี
วันที่ 13 มี.ค. 61 16:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 26 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ