ตั้งกระทู้ใหม่

อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต้องฟัง! คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดให้ Power of Innovative Young Entrepreneurs #2 หัวข้อ Digital Movement ยุคท้าทายผู้ประกอบการ


ลบ แก้ไข
“ตื่นตัวยุคดิจิตอล นักธุรกิจต้องรู้จักปรับตัว สู่ความท้าทายบทใหม่ของผู้ประกอบการ ”
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยศรีปทุม
 
ขอเชิญชวน นักศึกษาและผู้สนใจ ทุกท่าน   ร่วมฟัง!
โครงการ Power of Innovative Young Entrepreneurs
หัวข้อ Digital Movement ยุคท้าทายผู้ประกอบการ
 
โดยวิทยากร คุณพิศาล ถ้ำอมร
นายบอสแห่ง Techno for Life นักจัดรายการวิทยุ Techno for Life คลื่น FM 99 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-5791111 ต่อ 2360

#SBS #SripatumBusinessSchool #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง