ตั้งกระทู้ใหม่

คณะบริหารธุรกิจ SPU สร้างแรงบันดาลใจ เสริมความรู้ สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่! Power of Innovative Young Entrepreneurs #1 โดย เกษตรชัย บุญคง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ VHP


ลบ แก้ไข
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการ Power of Innovative Young Entrepreneurs เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาได้มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561  ณ  ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่10 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ Power of Innovative Young Entrepreneurs การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “OEM โอกาสทองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่” โดย คุณเกษตรชัย บุญคง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการ บริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ OEMในธุรกิจ เพราะธุรกิจก็เหมือนกับเกมที่เราต้องผ่านทุกด่านไปให้ได้ สนุกและเต็มที่ไปกับทุกช่วงเวลาที่เราได้ลงมือทำ และมีดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ(ที่9 จากขวา) เป็นวิทยากรร่วมการบรรยายในครั้งนี้
ผศ.ดร.รวิภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้สามารถมีงานทำ และประกอบอาชีพได้ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา  จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ  โดยเฉพาะเพื่อการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่องและมีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2560  คณะบริหารธุรกิจ SPU  ได้จัดทำโครงการ Power of Innovative Young Entrepreneurs ในรูปแบบของการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการจัดการบรรยายพิเศษ จำนวน 6 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้และเล่าประสบการณ์ดีๆที่มีประโยชน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับนักศึกษา และเพื่อเสริมศักยภาพให้นักศึกษา มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ต่อไปในอนาคต  
โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณทิศกร  อาจารย์นิตยา ศรีจันทร์อินทร์ และอาจารย์อรนิษฐ์  แสงทองสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ จำนวน 6 หัวข้อ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 8,15,22,29,31 มีนาคม และ 19 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ออดิทอเรียม 1  ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-5791111 ต่อ 2360 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 8 มี.ค. 61 23:04 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 109 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 109 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ