ตั้งกระทู้ใหม่

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล


ลบ แก้ไข
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญฟังการเสวนา "นักบัญชีเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล"

โดยวิทยากร
อ.ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์                                  
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
ดร.พณชิต  กิตติปัญญางาม
คุณปรัชนันท์  โภควณิชกุลพัฒน์
คุณราชิต  ไชยรัตน์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374-5
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 13 ก.พ. 61 16:34 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 79 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 79 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ