ตั้งกระทู้ใหม่

โลจิสติกส์ SPU อัพสกิลคณาจารย์ด้านสื่อการเรียนการสอน “Lean Game” กับกูรูมืออาชีพ


ลบ แก้ไข
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “ Tran the Trainer: Engaging Classroom Games for Logistics and Supply Chain”  ให้กับคณาจารย์ SPU วิทยาเขตบางเขน ชลบุรีและขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้วยการใช้ Game "LEGO GAME" เป็นสื่อการเรียนการสอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการสู่ผู้เรียน โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “Lean Game”ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “ Tran the Trainer: Engaging Classroom Games for Logistics and Supply Chain” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้วยการใช้ Game "LEGO GAME" เป็นสื่อการเรียนการสอน  ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการสู่ผู้เรียน  เพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาชาติ  โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมดีๆให้กับคณาจารย์SPU วิทยาเขตบางเขน ชลบุรีและขอนแก่น ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา 
ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี  คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  กล่าวว่า  ด้วยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ  หลักสูตร“ Tran the Trainer: Engaging Classroom Games for Logistics and Supply Chain” ขึ้น เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน ในการผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของมหาวิทยาลัย ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
https://www.spu.ac.th/fac/logistics/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม.ศรีปทุม


 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 12 ก.พ. 61 22:38 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 365 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 365 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ