ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ ร.ร.สุขฤทัย สานสายใย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม ไทย –จีน Qujing No.1 Middle School Campus


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับโรงเรียนสุขฤทัย เปิดโลกการศึกษา สู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กับ Qujing No.1 Middle School Campus จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน  ผ่านกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความร่วมมือกับ โรงเรียนสุขฤทัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดลทิตยา  รัตนสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัย ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนชาวจีน จาก Qujing No.1 Middle School Campus จำนวน 118 คน และคณาจารย์ จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการฯ และทำกิจกรรม การเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน ร่วมกัน  โดยมี อาจารย์จิณดา เตชวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ SPU เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)ทั้งนี้การจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2561 ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวจีน พร้อมเผยแพร่  ส่งเสริม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยม ระหว่างไทย - จีน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกัน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติแบบระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวจีนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นวิทยากรสอนวัฒนธรรมไทย จำนวนหลายท่าน อาทิ  อาจารย์โสมพิทยา  อบรม , อาจารย์อุบล  พันธ์อุบล , อาจารย์สุทธิชา เพชรวิระ และ อาจารย์ณัฐกานต์  เดียวตระกูล และคณาจารย์จากต่างประเทศ ที่เป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ อาทิ อาจารย์ Michael  Martin , Dr.Irina  Pievskaya และ อาจารย์ Maksim Pisarev 
ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583  
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #คณะศิลปศาสตร์ม.ศรีปทุม #โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 9 ก.พ. 61 11:02 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 495 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 495 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ