ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม ต้อนรับน้องๆม.ปลาย ชมบูธ SPU ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22


ลบ แก้ไขมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทีมนักศึกษา SPU  สวย หล่อ เก่ง จากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ให้การต้อนรับและให้การแนะนำ คณะที่ใช่ สำหรับน้องๆ ในงาน Open House #22  เลือกแนวทาง วางอนาคต นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22  ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในโครงการ Open House #22  “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทราบข้อมูลการเรียนเพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงในอนาคต โดย SPU จัดทีมนักศึกษาสวย หล่อ เก่ง ไว้ต้อนรับน้องๆพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การเล่นเกมส์และแจกของรางวัลมากมาย พร้อมนำนักศึกษารุ่นพี่ในคณะสาขาวิชาต่างๆมาให้คำแนะนำแก่น้องๆในงานอีกด้วย ซึ่งในปีนี้บูธของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความสนใจจากน้องๆเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก

โดยในปี 2561 นี้ทางมหาวิทยาลัยศรีทุม ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาทิวิทยาลัยการบินและคมนาคม  เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน         
               
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  เปิดสอน สาขาวิชาธุรกิจการบิน  สาขาวิชา International Airline Business  สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ               
 

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (New)          สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
                                                                                               
คณะบริหารธุรกิจ  เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (New)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (New) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ)
                 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    

                           
คณะบัญชี  เปิดสอน สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ , เสาร์-อาทิตย์ 3 ปี 6 เดือน
                                               
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ, นอกเวลาราช)    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)สาขาวิชา วิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม)        
     หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้
               
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เปิดสอน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW)!
   

                                                                              
คณะดิจิทัลมีเดีย เปิดสอน  สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
                 
คณะนิติศาสตร์  เปิดสอน นิติศาสตรบัณฑิต
                 
Sripatum International College เปิดสอน  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
(หลักสูตร 3+1 ร่วมกับ SHML, Switzerland)    
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Hospitality Management)   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (เทียบโอน) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)            
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business-International Program)  รับผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้
**สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 15 ม.ค. 61 22:44 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 533 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 533 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ