ตั้งกระทู้ใหม่

CICM@TU เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา สาขาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


ลบ แก้ไข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างบัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cicm.tu.ac.th หรือ โทร. 02-5644440-9 ต่อ 1535
 


<