ตั้งกระทู้ใหม่

ผู้บริหาร ฟิวเจอร์มาสเตอร์ จำกัด บริจาคเงินและหนังสือเรียน ร่วมโครงการ บวร ปีที่4 @ ว.บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU


ลบ แก้ไข
วันนี้(10 ม.ค.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณกัลป์ปภัส ธนรัตน์อยู่ฑิต กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิวเจอร์มาสเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมบริจาคเงินและหนังสือเรียนต่างๆ ให้กับ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการและดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสนับสนุนในโครงการ บวร ปีที่4 ในการจัดทำ ”ผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2561
https://www.spu.ac.th/fac/graduate
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการม.ศรีปทุม โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 10 ม.ค. 61 16:28 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 289 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 289 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ