ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 พิเศษ!! สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 
สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว
พิเศษ !! รับทุนสูงสุด 15,000 บาท
รายละเอียด
1. ภาควันอาทิตย์ (วันเดียว) สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ภาคเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต*  


3. ภาคปกติ รับผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย Sripatum International College
หมายเหตุ * คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนรายบุคคลเท่านั้น (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้)


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • รับสมัคร ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)

กระบวนการสมัคร
 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
  สอบความถนัด และสัมภาษณ์

วิธีสมัครเรียน
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php
  สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน...จำนวน 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ดูค่าเทอม)
สำหรับผู้ลงทะเบียน
 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15
สอบถามทาง Line: @SPUadmission
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว
https://www.spu.ac.th/page/10/th
#สมัครเรียน #มหาวิทยาลัย #ปริญญาตรี #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. #เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี #ภาคปกติ #ภาควันอาทิตย์วันเดียวโดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 9 ม.ค. 61 09:43 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 81 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 81 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ