ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม ชลบุรี เสริมความรู้สู่การปฎิบัติงานจริง เด็กสหกิจศึกษา


ลบ แก้ไข
( 7 ม.ค. 2561)  สำนักงานสหกิจและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการฝึกงานพร้อมปูพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในการออกปฏิบัติงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 ทั้งนี้นักศึกษาร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ภาพลักษณ์เชิงบวก”  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง  รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จากนั้นนักศึกษาแยกพบอาจารย์ที่ปรึกษา และรับหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี โทร. 0 38146123 โทรสาร 0 38146011
e-mail : spuc@east.spu.ac.th  เว็บไซต์ http://www.east.spu.ac.th/admission/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spuchonburi/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
 
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ
 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 7 ม.ค. 61 20:15 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 81 ครั้ง