ตั้งกระทู้ใหม่

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่!! ผู้จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว
รายละเอียด
1. ภาควันอาทิตย์ (วันเดียว) สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ภาคเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต*  


3. ภาคปกติ รับผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย Sripatum International College
หมายเหตุ * คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนรายบุคคลเท่านั้น (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้)


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • รับสมัคร ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)

กระบวนการสมัคร
 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
  สอบความถนัด และสัมภาษณ์

วิธีสมัครเรียน
 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php
  สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  สำเนาบัตรประชาชน...จำนวน 1 ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ดูค่าเทอม)
สำหรับผู้ลงทะเบียน
 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15
สอบถามทาง Line: @SPUadmission
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว
#สมัครเรียน #มหาวิทยาลัย #ปริญญาตรี #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. #เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี #ภาคปกติ #ภาควันอาทิตย์วันเดียวโดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 5 ม.ค. 61 09:09 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 209 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 209 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ