ตั้งกระทู้ใหม่

IT SPU ปล่อยของ !! แบ่งปันความรู้เทคโนโลยีสื่อโซเชียล องค์กรภาครัฐ


ลบ แก้ไขคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำทีมโดย ผศ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ(คนกลาง) ,ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่2จากขวา),อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ หัวหน้างานฝึกอบรม(ขวาสุด) และอาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์(คนซ้ายสุด) ได้รับเชิญจากท่าน พงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล(ที่2จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมฯดังกล่าว ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196 
อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/spu.informatics
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 19 ธ.ค. 60 12:03 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 201 ครั้ง