ตั้งกระทู้ใหม่

เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบัญชี ! “การกำกับดูแลกิจการ” โดย ผู้บริหารสำนักงาน กลต. @บัญชี SPU


ลบ แก้ไขคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา  ACT200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบัญชี ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร.ต.อ.กณิศ เมืองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักศึกษาคณะบัญชีSPUได้เข้าใจว่าความหมายของ การกำกับดูแลกิจการซึ่งมีชื่อเรียกอื่นที่อาจได้ยินในบริบทต่าง ๆ เช่น ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance หรือ CG ซึ่งอาจพูดรวม ๆ มีความทำนองเดียวกันว่า หมายถึง การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ณ ห้อง 9-1006  ชั้น 10 อาคาร 30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375  
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #บัญชีศรีปทุม 4.0 #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc #บัญชีนัมเบอร์วัน โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 13 ธ.ค. 60 13:22 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 81 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 81 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ