ตั้งกระทู้ใหม่

พิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC”


ลบ แก้ไข

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC” โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ส่งคลิปวิดีโอ และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เรียนรู้เทคนิคการถ่ายคลิปวิดีโอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงพื้นที่ถ่ายภาพจริงจากสถานที่ต่างๆ เช่น ท่าเรือ จุกเสม็ด และสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น จนกระทั่งได้ผลงานที่ผ่านการสร้างสรรค์จากนิสิตนักศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC             

ล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงถึงความสามารถของเยาวชน ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC ดังนั้น
 
รายชื่อผู้ชนะการประกวด
ประเภทสถาบันการศึกษาหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง
รางวัลชนะเลิศ  ทีมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี มูลค่าเงินรางวัล 50,000 บาท
นายศักดิ์ศิริ ศรีมงคล
นางสาวนัชชา ดีดับเข็ญ
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม Independent   เงินรางวัล 30,000 บาท
นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร
นางสาวพิมพ์ลภัส วิงวอน
 
 ประเภทสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น
 รางวัลชนะเลิศ  ทีม DP Production  เงินรางวัล 50,000 บาท
นายอภิวัฒน์ หอมชื่น
นายอิติวิช เพ็ชรพรรณ
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม MB  เงินรางวัล 30,000 บาท
นายสุริยา กล่ำดิษฐ์
นายดนัย นาคแจ่มใส
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม TWINS เงินรางวัล 20,000 บาท
นางสาววรางคณา นิ่มอนุสสรณ์กุล
นางสาวศศิวรรณ สุทธิประภา
 
รางวัลชมเชย  ทีมขั้นบันได  เงินรางวัล 5,000 บาท
นางสาวธัญพิชชา เดชกล้า
นางสาวปฐมวรรณ ฉิมแป้น
นางสาวภัคจิราณัฏฐ์  บังสันเทียะ
  โดย PR.
วันที่ 7 ธ.ค. 60 16:00 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 150 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ