ตั้งกระทู้ใหม่

“ม.ศรีปทุม” กระหึ่ม..วงการศึกษา! คว้า 8 รางวัลดีเด่น บุคลากร-นักศึกษา สสอท.ประจำปี 2560


ลบ แก้ไข


 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 8 รางวัล (ซึ่งได้รับรางวัลมากที่สุด จาก 68 สถาบัน โดยมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 35 รางวัล)  

 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบเข็มเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม ประจำปี 2560

 ซึ่งในปีนี้บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่

รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 7 รางวัล
1. นางสาวณัฐฐา วิมลประเสริฐ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 
2. นายทศพร สังข์ประคอง นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
3. นายรัฐ ใจรักษ์ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 
5. นางสาวณัฏญาพร ชื่นมัจฉา นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางสาวนวพร ขู้เปี้ยเต้ง นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 
7. นายบวรนันท์ ขันเงิน นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น

 โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 20 พ.ย. 60 14:12 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 536 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 536 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ