ตั้งกระทู้ใหม่

เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริงในต่างแดน! เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม ปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ บริษัท KPMG ยักษ์ใหญ่ด้านการตรวจสอบบันชี อันดับ4ของโลก @สปป.ลาว


ลบ แก้ไข
อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศงานสหกิจศึกษานานาชาติ และเยี่ยมเยือนนักศึกษาคณะบัญชี SPU ที่ได้เข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ  บริษัท KPMG ยักษ์ใหญ่ด้านการตรวจสอบบันชี อันดับ 4 ของโลก ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆนี้
ซึ่งภายหลังการเข้าเยี่ยมเยือน ได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารของบริษัทว่า นักศึกษาจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้งานด้านสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่ประเทศลาวได้เป็นอย่างดี โดยภายหลังปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติเสร็จสิ้นนักศึกษามีโอกาสได้งานทำต่อที่บริษัททันที
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #บัญชีศรีปทุม 4.0  #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc #บัญชีนัมเบอร์วัน#SRIPATUM #SPU #