ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานสุดล้ำ! “ระบบโครงสร้างอาคารสูง” นักศึกษาสถาปัตย์ SPU


ลบ แก้ไข
วันนี้จนถึง 25 ธ.ค. 60  ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ระบบโครงสร้างอาคารสูง ผลงานนักศึกษาสถาปัตย์ SPU
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปุทม 
จัดนิทรรศการกรณีศึกษา วิเคราะห์ระบบโครงสร้างอาคารสูง 
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

วันนี้ - 25 ธ.ค. 60
ณ โถงแสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร5)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ติดตามผลงานนักศึกษาที่เพจ 
School of Architecture, Sripatum University
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2115,2166,2106  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2106   
อีเมล์ : architecture@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/architecture/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/activeedgespu/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #สถาปัตยกรรมศาสตร์ม.ศรีปทุม #เต็กสุดขอบ #SOA