ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ก้าวใหม่ของวงการอุดมศึกษาไทย! ผู้บริหาร ม.รัฐ - เอกชน จับมือบินเปิดโลกอเมริกา พัฒนาวงการการศึกษาไทย 4.0


ลบ แก้ไข
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(แถวยืนคนที่7จากซ้าย) และผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(แถวนั่งคนที่4จากซ้าย) ร่วมทริปสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งนำทีมโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.ในฐานะประธาน ทปอ. นำคณะผู้บริหาร อธิการบดี มหาวิทยาลัยของรัฐ ,มหาวิทยาลัยเอกชน ,สกอ.และสมศ.  บินลัดฟ้าเพื่อเข้าทัศนศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน– 7 ตุลาคม 2560 รวม 10 วัน อาทิ มหาวิทยาลัย Ivy League  และไปเยือน Washinton D.C ,Baltimore , Philadelphia , Boston ,New York  เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาวงการการศึกษาไทย 4.0 ต่อไป ซึ่งครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านประธาน ทปอ. ที่ได้เชิญอธิการบดี ม.เอกชน (ม.ศรีปทุม ,ม.หอการค้า,ม.สยาม)ร่วมทัศนศึกษา  นับเป็นก้าวใหม่ของวงการอุดมศึกษาไทยที่คณะผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ไอวีลีก (Ivy League) คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนในอเมริกาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านคุณภาพการศึกษาที่ดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ได้รับการยกย่องอย่างมากจากนักศึกษาจากทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาในฝันของหัวกะทิหลายคนเลยทีเดียว โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งที่เข้าร่วมไอวีลีกอย่างเป็นทางการประกอบด้วย Brown University ,Columbia University,Cornell University,Dartmouth College,Harvard University,University of Pennsylvania,Princeton University ,Yale University
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1002,1124 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ