ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : บัญชีม.ศรีปทุม จัดหนัก! จัดเต็ม! เข้มข้นคุณภาพ จับมือ 60สถานประกอบการชั้นนำ สร้างนักบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่ 4.0


ลบ แก้ไข
ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่สายงานบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือร่วมกับสถานประกอบการ 60 แห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตบัญชีคุณภาพ 4.0 สู่ตลาดแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานประกอบการ 60 แห่ง ภายในงานมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามร่วมกับคณะผู้บริหารจากสถานประกอบการด้านการบัญชีชั้นนำของประเทศ จำนวน 60 แห่ง โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารสถานประกอบการต่างๆที่ร่วมในพิธี ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานประกอบการ 60 แห่งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ,ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพบัญชี ,ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและร่วมผลักดันไปสู่การผลิตบัณฑิตบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 4.0 สู่ตลาดแรงงานคุณภาพตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 ต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375   
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
 
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #คณะบัญชีม.ศรีปทุม 
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 6 ต.ค. 60 14:43 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 41 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ