ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สร้างมิติใหม่ของการเรียนรู้ร่วมกัน..นศ.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม กรุงเทพ-ขอนแก่น ร่วมจัดงาน Senior Gala Night Party สานสัมพันธ์สายใยท่องเที่ยวศรีปทุม


ลบ แก้ไข
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ จับมือ นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา TMT 424  วิชาสัมมนาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดงานร่วมกันในโครงการ สานสัมพันธ์สายใยท่องเที่ยวศรีปทุม Senior Gala Night Party  ณ ห้องธาราทองบอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่  ดร.มณฑิชา  เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในงานสานสัมพันธ์สายใยท่องเที่ยวศรีปทุม Senior Gala Night Party ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ และขอนแก่น ซึ่งเป็นการบูรณาการในการร่วมกันจัดงานของนักศึกษาทั้งสองวิทยาเขตในรายวิชา TMT 424 วิชาสัมมนาการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นอาจารย์ผู้สอนทั้งสองวิทยาเขต โดยภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ"การท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้เกียรติร่วมเสวนาและร่วมถ่ายทอดความรู้และสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาได้รับฟัง อาทิ คุณอำไพ ไชยพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ , คุณกรกช โขนงนุช นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จ.เชียงใหม่ และคุณอุดม ชิตนายี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่เจ้าของบริษัททัวร์  ณ ห้องธาราทองบอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่  เมื่อเร็วๆนี้  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราณี อมรินทร์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และ อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ,อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ และ อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน รู้จักการเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการปฎิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และทำงานเป็นทีม จากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาของชาติ 4.0 ต่อไป
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247
อีเมล์ : saifon.kl@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPUสร้างผู้ประกอบการ

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 4 ต.ค. 60 16:05 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 67 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 67 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ