ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขานรับนโยบายชาติ “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


ลบ แก้ไข
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และว่าที่พันตรีฤทธิฤกษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี เข้าร่วมงาน “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายในงานมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษของจังหวัดต่างๆและได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานกล่าวปิด การประชุมในครั้งนี้  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อทบทวนการจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลในทางปฏิบัติของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดน รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและปัญหาต่างๆที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคนด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องหลักของการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้ร่วมส่งแผนโครงการเข้าร่วมทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภาค ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
http://www.east.spu.ac.th/admission/
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #“มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 27 ก.ย. 60 16:47 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 25 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ