ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดให้บริการประชาชนทางด้านกฎหมายทุกวัน เวลาราชการ …ฟรี!


ลบ แก้ไข
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้บริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในทางคดี...ฟรี!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดให้บริการมานานแล้วแก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนไม่สามารถต่อสู้คดีได้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัญหากฎหมาย โดยจะมีทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการทุกวันเวลาราชการ ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการศึกษา ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากจะมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทางคดีแล้ว ยังมีกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และการบริการวิชาการด้านกฎหมายสู่สังคม และประชาชนทั่วไปด้วย

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน) ในวันเวลาราชการ หรือ ทาง Facebook page : คลินิคกฎหมายศรีปทุม https