ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดให้บริการประชาชนทางด้านกฎหมายทุกวัน เวลาราชการ …ฟรี!


ลบ แก้ไข
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้บริการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในทางคดี...ฟรี!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดให้บริการมานานแล้วแก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนไม่สามารถต่อสู้คดีได้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัญหากฎหมาย โดยจะมีทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการทุกวันเวลาราชการ ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการศึกษา ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากจะมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทางคดีแล้ว ยังมีกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และการบริการวิชาการด้านกฎหมายสู่สังคม และประชาชนทั่วไปด้วย

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน) ในวันเวลาราชการ หรือ ทาง Facebook page : คลินิคกฎหมายศรีปทุม https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1-1502206576767110/
หรือ โทร. 0-2579-1111 , 0-2558-6888 ต่อ 2383  สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี
คลินิกกฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เลขที่ 2410/2  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
https://www.spu.ac.th/fac/law/
#คลีนิกกฎหมายศรีปทุม #สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดีคณะนิติศาสตร์ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง  โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 12 ก.ย. 60 13:37 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 42 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 42 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ