ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ศรีปทุม ม.เอกชน หนึ่งเดียว!! รับโล่องค์กรต้นแบบการพัฒนาคุณภาพระบบรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ ISO/IEC 17024 ของ TPQI (สาขาวิชาชีพการบิน)


ลบ แก้ไขผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบโล่องค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน (TPQI) ในฐานะองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในงานสัมมนาเรื่อง“ยกระดับการับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล”ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพมาตรฐานสากล  (ISO/IEC 17024)  รองรับการขยาย ภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั้น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPUและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ(สาขาวิชาชีพการบิน) นอกจากนี้ภายในงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งมาเจรจาอยากทำความร่วมมือฯกับ SPU อีกด้วยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย คณาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการบริการ
ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ
ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
5. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247
อีเมล์ : saifon.kl@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ


 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 10 ก.ย. 60 21:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ