ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม สืบสานประเพณีไทย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญตัอนรับน้องใหม่คณะบัญชี”60


ลบ แก้ไข
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สู่น้องๆนักศึกษาใหม่ โดยใช้ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานในการจัดกิจกรรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน หลังพิธีเปิด คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคน 
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี กล่าวว่า การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่นับว่าเป็นการรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องมีความผูกพันธ์ รักและสามัคคีกัน ทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้น ช่วยให้มีพลังและเกิดความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคร้ายๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังเป็นศิริมงคลแก่ตัวเราด้วย ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้น กิจกรรมรับน้องและบายศรีสู่ขวัญจึงเป็นการแสดงถึงการต้นรับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และที่สำคัญการมีไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน รวมถึงเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันสู่น้องนักศึกษาใหม่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยอนึ่งนอกจากพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่แล้ว ในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาใหม่ Freshy บัญชี SPU 60 ยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเกิดความมั่นใจในการศึกษาเล่าเรียนอันจะนำไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต
 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375  
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 10 ก.ย. 60 20:57 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 75 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 75 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ