ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง รองอธิการบดี SPU Khonkaen ผู้บริหารรุ่นใหม่


ลบ แก้ไขมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ระหว่าง รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กับ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ โดยมีพิธีอำลาอาลัยมอบดอกไม้แสดงความรักความผูกพันและขอบคุณอย่างสมเกียรติ ด้านรองอธิการบดีฯคนใหม่ ยืนยันจะทำหน้าที่เต็มความสามารถ
 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ระหว่าง รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กับ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ และมีพิธีอำลาอาลัยมอบดอกไม้เพื่อแสดงความรักความผูกพัน และขอบคุณ จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อย่างสมเกียรติ นอกจากนี้ยังได้ทำการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับส่งหน้าที่รองอธิการบดีและการมอบภาระหน้าที่การบริหารงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ซึ่งภายในงานได้มีคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมหน้า อาทิ ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ,อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ,อาจารย์กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดี ,ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาในโอกาสนี้ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีฯ ได้กล่าวส่งมอบตำแหน่งว่า เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมแรงร่วมใจในการสานต่องานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและนักศึกษา ในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ทั้งนี้ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นต่อไป ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้กล่าวว่า ”มารับกลับบ้าน" ทำเอาน้ำตาซึมไปเลย โดยตนเองก็จะกลับเข้าไปรับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ มีหน้าที่ดูแลงานด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไปด้านผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ผู้บริหารรุ่นใหม่ กล่าวว่า ขอรับหน้าที่ในการบริหารและดูแลมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมทั้งจะพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุมให้มีความเจริญก้าวหน้าพร้อมในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ และเป็นประตูสู่ASEAN ต่อไป
http://www.khonkaen.spu.ac.th/
#มหาวิทยาลัยศรีทุมขอนแก่น #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

 


 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 29 ส.ค. 60 23:25 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 54 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 54 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ