ตั้งกระทู้ใหม่

แนวข้อสอบ+เฉลย ผู้ช่วยครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด


ลบ แก้ไข

 ผู้ช่วยครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
 
 
 
ภาค ก
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
- กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
- การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
- จิตวิทยาและการแนะแนว
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารการจัดชั้นเรียน
- การวิจัยในชั้นเรียน
- สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
- การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ภาค ข
- แนวข้อสอบการอ่านเรื่องเติมคำ
- แนวข้อสอบเทคนิคการอ่านเรื่อง
- แนวข้อสอบหัวข้อ Topic
- การหาความคิดหลัก Main ldea
- แนวข้อสอบ วิชาภาษอังกฤษ
- แนวข้อสอบ Conversations
- แนวข้อสอบ Grammar
 
 
**************************************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามประกาศสอบ/ตำแหน่งที่ประกาศสอบเพิ่มเติม               
 
 
 
-------------------------------------------------------
 
 
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ และสรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบครบถ้วนตามหลักสูตรการสอบ  ครบจบในเล่มเดียว!!
ปีที่พิมพ์ : 2560
รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)
 โดย แชร์แนวข้อสอบราชการ เอกชน+เฉลย
วันที่ 22 ส.ค. 60 14:29 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 60 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 60 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ