ตั้งกระทู้ใหม่

SIT บางมด เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก ด้านไอที ภาคการศึกษา 2/2560


ลบ แก้ไข 

SIT บางมด เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปริญญาโท-เอก ด้านไอที ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับผู้ที่สนใจนำความรู้ด้าน IT ไปพัฒนาระบบงาน (ภาคค่ำ/ภาคเสาร์อาทิตย์) 
2. สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS) สำหรับผู้ที่ต้องการนำไอทีไปพัฒนาหรือต่อยอดระบบธุรกิจ (ภาคเสาร์อาทิตย์) 
3. หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และการวิจัย 
** มีให้เลือกเรียนทั้งแบบ Workshop พร้อม Certificate จาก IBM, Oracle, Microsoft, HPE  หรือแผน ก พร้อมทุนสนับสนุนการวิจัย ** 

services ดี ๆ จาก SIT ที่คุณจะได้สัมผัส 
- ฟรี Software download เช่น VMWare /Microsoft/Ubuntu/MSDN/Microsoft Office 365
- Software จากบริษัท VM Ware เช่น Windows / OSX / Server
- Software จากบริษัท IBM เช่น DB2 / Web Sphere et.al.
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe Z/OS / COBOL / CICS

Google Services
          - Unlimited Google Drive Space
          - Full Service Enterprise: Slide/Sheet/Docs
 IBM Center of Excellent: ศูนย์สอบอย่างเป็นท