ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม จัดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2557


ลบ แก้ไข
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม     จัดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ พิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นที่ 44  ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 07.00-18.00 น. ณ  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  คลิกชม...บรรยากาศทั่วไปที่นี่...http://www.spu.ac.th/news/52937#14

 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 07.00-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่และเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับบัณฑิตท่านใดที่ไม่ได้มารายงานตัวในการเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีรายชื่อในพิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้
 
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,520 คน ประกอบด้วยวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 43 คน, คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 19 คน, คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 343 คน, คณะบัญชี จำนวน 261 คน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 340 คน, คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 347 คน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 84 คน, คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 79 คน, คณะนิติศาสตร์ 117 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 281 คน และคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 606 คน
 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและญาติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559  โปรดศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง และท่านสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าจอดได้ทั้งหมด 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ลานจอดรถอาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, จุดที่ 2 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝั่งโรงเรียนสารวิทยา), จุดที่ 3 สวนอาหารบางบัว (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์) และจุดที่ 4 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เข้าประตูที่ 3 ลานรวมพลประจำวัน ติดกับอุโมงค์ราบที่ 11) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดรถตู้รับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวก 2 จุด ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. จุดแรกที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม รถตู้รับ-ส่งจอดที่บริเวณป้อมยามประตูทางออกของมหาวิทยาลัย และจุดที่ 2 ที่กองพันทหารราบที่ 11 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รถตู้รับ-ส่งจอดที่ศาลาที่จอดรถ กองรักษาการฯ
 
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 46 ปี จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ขอนแก่น  ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 102 หลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน 0-2579-1111 ต่อ 1127-8, 1116, 1362 หรือติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1000, 1107, 1118, 1181, 1124-6 หรือดูรายละเอียดทาง http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/ 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 30 ม.ค. 59 10:24 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,068 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,068 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ