ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี เตรียมความพร้อม รับน้องสร้างสรรค์ ”พัฒนาศักยภาพผู้นำ Leader For Freshy2017”


ลบ แก้ไข
สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เตรียมความพร้อม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับทีมผู้นำนักศึกษาก่อนการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์  โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมสันทนาการ Leader For Freshy 2017 ขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามีทักษะความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำ และเพื่อเป็นกลุ่มตัวแทนร่วมกับสโมสรนักศึกษาในการจัดงานรับน้องและกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างสรรค์ตรงตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีทีมวิทยากรคุณภาพ นำโดย คุณชนัตถ์ พงษ์พานิช ครูสอนการแสดงจาก คาเเร็กเตอร์คลับ พร้อมด้วยทีมจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นำโดย พันเอกพิเศษ ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี  ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้นำพร้อมร่วมทำกิจกรรมในโครงการ”คนไทยหัวใจเดียวกัน”อีกด้วย   ณ ห้องศรีลินี ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  9-10  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุมชลบุรี
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี โทร. 0 38146123 โทรสาร 0 38146011
e-mail : spuc@east.spu.ac.th  เว็บไซต์ http://www.east.spu.ac.th/admission/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spuchonburi/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 11 ส.ค. 60 10:38 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 78 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 78 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ