ตั้งกระทู้ใหม่

SPU: “โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ” ผลงานสุดจี๊ด! เด็ก IT SPU คว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม


ลบ แก้ไข
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบไปด้วย นายดนุภัทร พานวงศ์  ,นายนิพิชญ์ นิธิสุภา และนายเมธัส ชูจิตอธิคม โชว์ผลงานสุดจี๊ด “โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท  โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท จาก ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ ซึ้งจัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
 
โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม จำนวน 3 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ    ชื่อโครงงาน   โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ          
1. นายดนุภัทร พานวงศ์  2. นายนิพิชญ์ นิธิสุภา   3. นายเมธัส ชูจิตอธิคม 
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
โดยมี อ.นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชื่อโครงงาน โครงงานเอฟช็อป
1. นายเทพพิทักษ์เจริญษา  2. นายดนัย พุทธาสมศร   3. นางสาวสุดารัตน์ สุโง๊ะ
4. นายศรัณยู อังสวัสด  5. นายวัชรินทร์ แสงทอง  6. นางสาวปัณณพร พุ่มเจริญ
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์      
โดยมี อ.ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชื่อโครงการ แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ให้บริการเสริมความงามและสุขภาพ    
1. นางสาวณฐรักษ์ พลายละหาร  2. นางสาวปรียาภรณ์ บุญสวัสดิ์ 
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์      
โดยมี อ.ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
 
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพSPU #มอบรางวัลสหกิจศึกษาSPU

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 10 ส.ค. 60 15:04 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 173 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 173 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ