ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : เด็กไอที SPU โชว์ผลงาน “ทีโอที สมาร์ท เซล” สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ สหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ลบ แก้ไข
ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบไปด้วย นายจักษวัชร์ น่วมคำนึง ,นายพิทยา นวลชื่น ,นายณฐักิตติ์ กลิ่นเกษร โชว์ผลงาน “ทีโอที สมาร์ท เซล” สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท  โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท จาก ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ ซึ้งจัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีรายละเอียด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
 
โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ    ชื่อโครงงาน   ทีโอที สมาร์ท เซล 
1.นายจักษวัชร์ น่วมคำนึง 2. นายพิทยา นวลชื่น 3. นายณฐักิตติ์ กลิ่นเกษร
รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท
นักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์      
โดยมี อ.มาลิวรรณ บุญพลอย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชื่อโครงงาน  แอพพลิเคชั่นธนาคารเลือด
1. นายตระการ จำลองภัคสกุล  2. นางสาวมิยูกิ โสบุญ รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท
โดยมี อ.มาลิวรรณ บุญพลอย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ชื่อโครงงาน ระบบเข้าเยี่ยมร้านค้า
นายพิริยะ แมบจันทึก  รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
โดยมี อ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพSPU #มอบรางวัลสหกิจศึกษาSPU
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 10 ส.ค. 60 14:41 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 49 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 49 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ