ตั้งกระทู้ใหม่

โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี


ลบ แก้ไข

MSU Undergraduate Scholarships
โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี


• คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. - เป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2560 หรือสอบผ่าน GED (General Educational Development) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561
    - ได้เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากคะแนนเต็ม 4.00)
    - ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 
• ขั้นตอนการคัดเลือก
       การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านเท่านั้นที่จะได้สิทธิสอบสัมภาษณ์
 
• การรับสมัคร
      รอบที่ 1   สมัครภายในวันที่ 18 ส.ค. 2560
      รอบที่ 2   สมัครภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561