ตั้งกระทู้ใหม่

CGU เปิดหลักสูตรด้านความน่าเชื่อถือแห่งแรกในเอเชีย


ลบ แก้ไข

     มหาวิทยาลัยฉางเกิง (CGU) เปิดตัว Center of Reliability Science and Technology ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยความน่าเชื่อถือด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย โดยศาสตราจารย์ Cher Ming Tan ผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าว ได้รับเชิญให้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยฉางเกิงในปี 2557 เพื่อจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น

          Center of Reliability Science and Technology ในมหาวิทยาลัยฉางเกิง เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนก.พ. 2560 โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยความน่าเชื่อถือตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น การเสื่อมสลายตามหลักฟิสิกส์ การคำนวณอายุการใช้งานด้วยหลักสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจกลไกการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การระบุต้นตอของปัญหา ทั้งนี้ขอบข่ายการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วย การคิดค้นนวัตกรรมด้านวัสดุ การพัฒนาระเบียบวิธีที่มีความน่าเชื่อถือ และกระบวนการทางเทคโนโลยี ดังนั้น โซลูชั่นดังกล่าวจึงช่วยตอบโจทย์บริษัทต่างๆที่ประสบปัญหาด้านความน่าเชื่อถือ โดยระเบียบวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะสามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก วิสัยทัศน์ของศูนย์แห่งนี้คือ การเปิดทางให้มนุษยชาติสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่โดยไม่มีอุปสรรค ด้วยราคาที่เหมาะสม

          ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีห้องปฏิบัติการทดสอบความน่าเชื่อถือและศูนย์วิเคราะห์ความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่ง แต่ศูนย์วิจัยความน่าเชื่อถือแห่งนี้มีความแตกต่างตรงที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความน่าเชื่อถือ การคำนวณวงจรอายุผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมการดำเนินงานที่แตกต่างกัน การระบุจำนวนกลไกความเสียหายในผลิตภัณฑ์ การระบุลักษณะเด่น รวมถึงกลไกความเสียหายในระยะเริ่มแรก เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถค้นพบปัญหาสำคัญด้วยทรัพยากรอันจำกัด นอกจากนี้ทางศูนย์ยังสามารถออกแบบขั้นตอนทดสอบความน่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถระบุปัญหาได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึงการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ และอื่นๆ โดยอาศัยความชำนาญในด้านการวิเคราะห์กลไกการเสื่อมสลายของเรา นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังช่วยพัฒนาวิธีการคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาอีกด้วย

          นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านกลไกการเสื่อมสลายแล้ว ศูนย์แห่งนี้ยังมอบผลการวิเคราะห์ให้แก่อุตสาหกรรมผ่านทางความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ อาทิ ห้องปฏิบัติการร่วม บริการทดสอบและวิเคราะห์ การวินิจฉัยความน่าเชื่อถือและระบบตรวจสอบคุณภาพของบริษัท โดยอาศัยประสบการณ์ด้านวิชาการและอุตสาหกรรมที่สั่งสมมากว่า 30 ปีของศาสตราจารย์ Tan นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังพัฒนาหลักสูตรความน่าเชื่อถือแบบครอบคลุมเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเอเชีย เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกให้แก่อุตสาหกรรม โดยทางศูนย์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Michael Pecht ที่มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศ 

          Dr. Cher-Ming Tan
          โทร: +886-3-2118800 ต่อ 5952 
          อีเมล: cmtan@mail.cgu.edu.tw โดย IQ Pai-Skool
วันที่ 14 ก.ค. 60 13:50 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 103 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 103 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ