ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : โลจิสติกส์ SPU จัดเสวนาทางวิชาการ ฉลองสถาปนาครบรอบ 1 ปี โดย 3 กูรู โลจิสติกส์ ไทยแลนด์ “Connectivity & Value Creation in Logistics 4.0”


ลบ แก้ไข
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสวนาฉลองวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี ในหัวข้อเรื่อง “Connectivity & Value Creation in Logistics 4.0” โดย 3 กูรู วิทยากรแถวหน้า ด้านโลจิสติกส์ ของประเทศไทย นำโดย คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,คุณยู เจียรยืนยงพงศ์  ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน ,คุณดนัย คาลัสซี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์  และผู้ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี  รักษาการคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ,อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง Auditorium อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งภายในงานอาจารย์นพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาและได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนSPU
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1518   อีเมล์ : siriporn.si@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/logistics/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/CLS.SPU/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 14 ก.ค. 60 12:13 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 81 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 81 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ