ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ ร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา


ลบ แก้ไขคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย(AJLS) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานตอบโจทย์การพัฒนาตลาดแรงงาน4.0  ของชาติในปัจจุบันและอนาคต    
ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ครูใหญ่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียและ ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ ATP  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ 
โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียด้วยผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน ก็เนื่องมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จะเรียกว่า “หลักสูตร” เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นชอบที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกัน  เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีร่วมกันและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์การทำงาน  นอกจากนี้ทาง “AJLS” ตกลงหาแนวทางในการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ที่เข้าร่วมหลักสูตร โดยจะรับผิดชอบในขอบเขตและภาระหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถรวมทั้งจัดหาวิทยากรที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของหลักสูตรและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างเหมาะสมและจะดำเนินการจัดการอบรมตามหลักสูตรอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะศิลปศาสตร์ SPU
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583   อีเมล์ : punpanit.ch@spu.ac.th
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/LiberalArtsSPU/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 7 ก.ค. 60 14:01 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 137 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 137 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ