ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช (กัณฑ์ที่11) วัดมหาธาตุ กทม.


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช (กัณฑ์ที่ 11) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ กัณฑ์ที่ ๑๑ “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งอานิสงฆ์การฟังเทศน์มหาชาติชาดก นั้น ผู้ ใดบูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกาโมฆะเป็นต้นฯ 
และข้อคิดประจำกัณฑ์ คือ คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในที่ทุกสถาน
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 
 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 7 ก.ค. 60 11:10 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 99 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 99 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ