ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านงานวิจัย ...ฟรี!


ลบ แก้ไข
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยฟรี!

เทคนิคการได้ทุนวิจัยภายนอก” (ทุนอาจารย์และทุนบัณฑิตศึกษา)
โดย คุณสุนันทา สมพงษ์
ที่ปรึกษาสภาวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
30 มิถุนายน 2560
ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS”
โดย  ผศ.ดร. พูลพงศ์ สุขสว่าง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา
25 กรกฎาคม 2560
Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
โดย  ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553
26 กรกฎาคม 2560
Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

สำรองที่นั่งฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทร 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  https://www.spu.ac.th/activities/12505
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 5 ก.ค. 60 14:19 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 89 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 89 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ