ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัญชี ม.ศรีปทุม สู่ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพอย่างยั้งยืน หลักสูตร "TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0" #1


ลบ แก้ไข
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี คนรุ่นใหม่ สาวสวยมากความสามารถ จัดหนัก จัดเต็ม แบบต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง ในหลายหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบัญชี SPU สู่ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพอย่างยั้งยืน ในการตอบโจทย์การพัฒนาชาติ ด้วยการเป็นนักบัญชีคุณภาพ Thailand 4.0  จัดหลักสูตรการอบรม "TAX JUNIOR รุ่น 3 : นักบัญชีภาษีอากร ยุค 4.0"  ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ระหว่างวันที่ 3 – 5  กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องคอนเวนชั่น 1  ชั้น 4 อาคาร40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 
โดยในแรก  3 กรกฎาคม 2559  จัดอบรมในหัวข้อ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” โดย คุณยุพา วิเศษพานิช   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงินและภาษีอากร บจ.เช็นทรัล กรุ๊ป และหัวข้อ "ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย" โดย คุณนิสา รุ่งศิริ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจ SME  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย กับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375   
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
# ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 #บัญชีศรีปทุม 4.0  #บัญชีศรีปทุม  #บัญชีดิจิทัล #spuacc #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 5 ก.ค. 60 10:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 42 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 42 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ