ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : เปิดการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ระดับม.ปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ครบรอบ 47 ปีก่อตั้งม.ศรีปทุม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการแข่งขันวาดภาพเยาวชนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่นดร.สายันต์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภาพวาดเยาวชน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)พระผู้พระราชทานนาม "ศรีปทุม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 คน จาก 30 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้
 
             ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ, ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ,อ.สมเจตน์ ยามาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โทร. 0 4322 4111 ,09 2537 4400,11,22,33
โทรสาร 0 4322 1000  เว็บไซต์ http://www.khonkaen.spu.ac.th/ 
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/SPUkhonkaen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่ 47 ปีแห่งความภาคภูมิใจในการผลิตบัณฑิตคุณภาพรับใช้สังคมประเทศชาติ
#SPU #SPUKK #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 23 มิ.ย. 60 15:53 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 269 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 269 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ