ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี จับมือ โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา MOU เพิ่มโอกาสการเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา


ลบ แก้ไข
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Ms.Lina Abdullah ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา  ณ  Atara Mall ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อบันทึกความเข้าใจและสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ในโรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไปปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  , ร่วมผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาทักษะและมีความชำนาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน, สร้างสรรค์งานวิจัย และงานบริการวิชาการสู่สังคม, การร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ชุมชนและนักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพคู่คุณธรรมต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป
http://www.east.spu.ac.th/admission
 
#ม.ศรีปทุม ชลบุรี #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 23 มิ.ย. 60 13:03 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 203 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 203 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ