ตั้งกระทู้ใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/2560 ครั้งที่1 วันที่ 2-5 มิ.ย.2560 และ ครั้งที่2 วันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560 ผู้สนใจซื้อใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โ


ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/2560 ครั้งที่1 วันที่ 2-5 มิ.ย.2560   และ ครั้งที่2 วันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560

ผู้สนใจซื้อใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University 
รับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ 
คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตอบทุกข้อสงสัย สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค1/60

  สมัครด้วยตนเอง  สมัครทาง INTERNET (ส่วนกลาง)  สมัครด้วยตนเอง(ส่วนภูมิภาค)  สมัครทาง INTERNET(ส่วนภูมิภาค)
การสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1 วันที่ 2-5 มิ.ย.2560 และ ครั้งที่2 วันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560 พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่27 มีนาคม 2560 ถึง 2 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

รายละเอียดในการสมัคร (ปริญญาตรี)รายละเอียดในการสมัคร (PRE-DEGREE)
รายละเอียดในการสมัคร (ปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร การศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

อัตราค่าสมัคร ปริญญาตรี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี

คู่มือการรับสมัครนักศึกษา

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2560 โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบและเรียงให้ถูกต้องก่อนยื่นสมัครด้วยตนเอง

กรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต (มร.2)

กรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดในการสมัคร (Pre-degree)
หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร การศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

อัตราค่าสมัคร Pre-degree

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุง Pre-degree

เอกสารการสมัคร Pre-degree

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2560 Pre-degree โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบและเรียงให้ถูกต้องก่อนยื่นสมัครด้วยตนเอง

กรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต (มร.2)

กรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หากมีข้อสงสัยในด้านการสมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

 

0-2310-8614-24

 โดย Naruephon Kaittinaruprakran
วันที่ 19 มิ.ย. 60 03:25 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 95 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 95 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ