ตั้งกระทู้ใหม่

เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ TAGS : ปริญญาโทอาชญาวิทยา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยหลักสู


ลบ แก้ไข

เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ

 

เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ
เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเ

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย
เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 Master of Arts Program in Criminology and Law Enforcement


ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ ขอเลื่อนขยายวันรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2560 

กำหนดการ...
เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน