ตั้งกระทู้ใหม่

เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ TAGS : ปริญญาโทอาชญาวิทยา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยหลักสู


ลบ แก้ไข

เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ

 

เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับเรียนต่ออาชญาวิทยาฯ
เรียนจบเป็นตำรวจได้!โรงเ

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย
เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 Master of Arts Program in Criminology and Law Enforcement


ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ ขอเลื่อนขยายวันรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2560 

กำหนดการ...
เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
2. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางอาญาตามคำพิพากษาเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม

จำนวนนักศึกษาที่รับ 35 คน

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 147,000-167,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://social.rpca.ac.th

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ข้าราชการตำรวจ
2. บุคลากรในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย
3. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
4. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
5. บุคลากรในหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครสอบด้วยตนเอง ผู้สมัครสอบสามารถยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครและชำระค่าสมัครจำนวน 1,200 บาท ด้วย
ตัวเองในวันและเวลาราชการที่คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2. สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง กรอกข้อความในใบสมัครแล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วส่งไฟล์ WORD หรือ PDF มาที่ macl.rpca@gmail.com พร้อมแนบรูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง 1 รูปและเอกสารการชำระเงิน
การชำระค่าธรรมเนียม
จำนวน 1,200 บาท สามารถทำได้โดยการโอน/การนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย รร.นรต. 
เลขที่บัญชี 013-3-96038-4

ที่มา 
ปริญญาโทอาชญาวิทยา โรงเรียนนายร้อยตำรวจโดย Naruephon Kaittinaruprakran
วันที่ 18 มิ.ย. 60 21:53 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 454 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 454 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ