ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คุณภาพต้องมาก่อน!.. Spirit to Build Quality @ SPU


ลบ แก้ไข
สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมอบรมโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพ “ Spirit to Build Quality@SPU “ ให้กับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Auditorium 2  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

            ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมกิจกรรมโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนคุณภาพ “ Spirit to Build Quality@SPU “ ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Auditorium 2  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ภายในงาน ช่วงเช้าได้มีการจัดกิจกรรม “Innovate Your Life” โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมเล่นเกมส์ และจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ” โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา และในช่วงบ่าย จัดการบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่พึงทราบเพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง” โดยอาจารย์กิตติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  https://www.spu.ac.th/activities/12188
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ประกันคุณภาพSPU โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 15 มิ.ย. 60 16:03 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 66 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 66 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ